نبود امنیت شغلی؛ مهمترین دغدغه کارگران – سایت خبری و تحلیلی فان اسپات

خبرگزاری ایسنا: یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران است، گفت: نبود امنیت شغلی موجب لطمه به بازار کار می‌شود و ذهن کارگر را درگیر یافتن شغل جدید می‌کند
Continue reading “نبود امنیت شغلی؛ مهمترین دغدغه کارگران – سایت خبری و تحلیلی فان اسپات”