افزایش ۲۰ درصدی پایه حقوق کارگران – سایت خبری و تحلیلی فان اسپات

خبرگزاری ایسنا: با تصویب افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد سال ۹۷ در آخرین نشست اعضای شورای عالی کار، پایه حقوق کارگران ۱۸۶ هزار تومان بیشتر شد و از ۹۳۰ هزار تومان به یک‌میلیون و ۱۱۶ هزار تومان رسید
Continue reading “افزایش ۲۰ درصدی پایه حقوق کارگران – سایت خبری و تحلیلی فان اسپات”

بهبود دستمزد‌ها مستلزم رونق بازار کار – سایت خبری و تحلیلی فان اسپات

خبرگزاری ایسنا: تحلیلگر بازار کار معتقد است سازمانها و تشکل‌های کارگری برای آنکه بتوانند از حقوق کارگران دفاع کنند باید استقلال خود را حفظ کنند
Continue reading “بهبود دستمزد‌ها مستلزم رونق بازار کار – سایت خبری و تحلیلی فان اسپات”

ساعتی که با یک ضربه تنظیم می‌شود + بیشترین و کمترین افزایش دستمزد‌ها در جهان – سایت خبری و تحلیلی فان اسپات

خبرگزاری مهر: یکی از مشکلات ساعت های مکانیکی ضرورت بازتنظیم آنها بعد از مدتی استفاده از طریق مهره تنظیم یا با کوک کردن مجددشان است
Continue reading “ساعتی که با یک ضربه تنظیم می‌شود + بیشترین و کمترین افزایش دستمزد‌ها در جهان – سایت خبری و تحلیلی فان اسپات”